Skip to content

 

ul. Dębowa 9/1   72-005 Warzymice

O mnie

Marzena Białowolska-Barnyk
psycholog specjalności psychologia kliniczna

psycholog Marzena Białowolska-BarnykUkończyłam na Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie jednolite pięcioletnie studia magisterskie na kierunku psychologia. Ukończyłam przygotowanie pedagogiczne dla psychologów. Jestem po zaawansowanym kursie I i II stopnia TSR. Nieustannie doskonalę swój warsztat pracy, uczestnicząc w kursach, szkoleniach oraz kongresach naukowych, uzyskując dodatkowe uprawnienia i umiejętności.

Ukończyłam kursy z zakresu oceny stanu psychicznego dzieci i młodzieży. Pracuję w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej, TSR (Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach) oraz  jako terapeuta Brainspotting.

Od kilku lat specjalizuję się w EEG Biofeedback (neurofeedback). Dzięki biologicznemu sprzężeniu zwrotnemu klient może świadomie zmienić wzorzec fal wytwarzanych w mózgu, co pozwala na jego poprawę w funkcjonowaniu.

W związku z fascynacją pracy ludzkiego mózgu i możliwością wpływu na poprawę jego funkcjonowania oraz jego neuro-rehabilitacji po incydentach mózgowych podjęłam dalszą naukę na studiach podyplomowych na kierunku neuropsychologii.

Jestem również uczestnikiem 4 letniego kursu psychoterapii poznawczo behawioralnej. To pozwoli na podniesienie moich kompetencji i spełniać się również jako Państwa psychoterapeuta.

W swojej pracy zawsze kieruję się dobrem pacjenta, szczególny nacisk kładę na budowanie relacji terapeutycznej w poszanowaniu godności i praw osoby. Pracuję zgodnie z etyką zawodową, a swoją pracę poddaję superwizji.

Ukończone kursy i szkolenia:

  • TSR I i II stopien zaawansowany
  • TSR studium pracy z nastolatkiem w kryzysie
  • TUS- Trening Umiejętności Społecznej
  • EEG biofeedback
  • Points of You karty – To zaproszenie do obserwacji naszego życia pomiędzy wydarzeniami. Obserwacja naszych wzlotów i upadków, ruchu i bezruchu, niepewności oraz klarowności. Flow zaprasza, by nauczyć się po prostu być.
  • Rozpoznanie chorób psychicznych u dzieci
  • Eksperymentalne metody diagnozy psychologicznej
  • Mindfulness – techniki motywacji i radzenia sobie ze stresem w życiu i w pracy
  • Skuteczne metody i podejścia terapeutyczne zilustrowane konkretnymi narzędziami i technikami. Terapia Akceptacji i Zaangażowania

Hobby:

Moją pasją od dziecka jest bezinteresowna pomoc zwierzętom. Nadal realizuję i rozwijam swoją pasję skupiając się na dzikich zwierzętach. Od kilku lat prowadzę własną fundację i ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt. Każdego roku przywracam do natury setki zwierząt.

https://www.facebook.com/fundacjadzikichzwierzatmarzenabialowolska