Skip to content

 

ul. Dębowa 9/1   72-005 Warzymice

Marzena Białowolska-Barnyk psycholog

Pomoc psychologiczna może być potrzebna każdemu – niezależnie od wieku, wykonywanego zawodu, ani płci.

Pierwszym krokiem do polepszenia własnego samopoczucia jest wyciągnięcie ręki po pomoc. Wiem, jak trudne to może być i jak niepokoić może pierwsza wizyta. Dlatego fundamentem współpracy z moimi Klientami są zrozumienie, empatia i autentyczność, co stanowi niezbędną bazę, do unikalnej pracy, jaką jest praca z Człowiekiem.

Jestem otwarta na różnorodność. Pracuję z ludźmi bez względu na ich doświadczenia życiowe, religię, orientację seksualną, czy narodowość. Opieramy moją pracę na aktualnej wiedzy naukowej, którą stale poszerzam. Biorę czynny udział w szkoleniach i konferencjach.

Moją misją jest dokonanie wszelkich starań, aby ułatwić Ci ten pierwszy krok na drodze do szczęścia.

Pandemia, która została wywołana przez Covid-19 wpłynęła na odizolowanie nas od przyjaciół, znajomych, a co najważniejsze rodziny. Dzieciom, młodzieży i studentom znacznie ograniczono możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami, emocjami i odczuciami. Codziennie towarzyszący strach o zdrowie swoje i bliskich latami wpływał na obniżenie naszego komfortu psychicznego, a co za tym idzie również komfortu życia.  Pomoc psychologiczna, a w niektórych przypadkach interwencja kryzysowa lub wsparcie psychologiczne stały się nieodłączną częścią naszego życia. Potrzeba zrozumienia, wysłuchania, mentalnego przytulenia czy pomocy w starciu ze strachem jest ogromna. W ostatnim czasie odnotowano znaczny wzrost depresji u dzieci, adolescentów, osób dorosłych oraz osób starszych. Zapraszam do mojego gabinetu, gdzie wesprę Państwa w pracy nad lękiem, fobiami, nerwicami czy depresją. Przy pomocy sprzętu eeg-biofeedback odczytam informację zwrotną z kory mózgowej, co pozwoli mi na pracę przy wzmocnieniu lub osłabieniu niektórych fal mózgowych. Razem przejdziemy przez  Państwa drogę do komfortu życia, którą sami wzmocnicie w taki sposób, że przetrwa całe życie.